Make your own free website on Tripod.com
Kumitat

Dan l-ahhar ic-Centru taghna ifforma kumitat gdid peress li l-mod ta kif ic-Centru taghna kien qed titmexxa ma tantx irnexxa sewwa. Pratikament kullma nbidel hu l-istil tat-tmexxija,  minn Demokrazija Diretta imxejna ghal Demokrazzija Raprezentativa.

 

Il-membri tal-kumitat il-gdid huma:

1. Abdilla Edward

2. Cutajar Charmaine

3. Mangion Josephine C.

4. Saliba Nicole' Ann

5. Schembri Valerie

6. Spiteri David

7. Kathryn Sammut

 

[Home] [Our Photo Album] [Kumitat] [Kalendarju]